Hva er årsakene til underernæring?

Underernæring er en medisinsk tilstand som kan føre til en rekke ernæringsforstyrrelser, som anemi, beriberi, pellagra og rickets. I ekstreme tilfeller kan underernæring føre til sult og død. Årsakene til underernæring er oftest knyttet til utilstrekkelig forbruk av næringsstoffer, selv om underernæring også kan skyldes overdreven eller ubalansert næringsforbruk. Utilstrekkelig næringsforbruk er vanligvis forårsaket av forhold som fattigdom, naturkatastrofer, dårlig oppdrettspraksis eller mangel på landbruketeknologi, eller konflikter og kriger. Underernæring kan også skyldes dårlige kostholdsvalg, noe som fører til forbruk av matvarer som ikke har riktig næringsbalanse for den fortsatte funksjonen til menneskekroppen.

Fattigdom er en av de vanligste årsakene til underernæring. Underernæring kan eksistere selv i verdensområder som har overskudd av mat, på grunn av at en prosentandel av befolkningen ikke har råd til mat med gode næringsverdier. Denne mangelen på kjøpekraft fører til sult i underprivilegerte befolkninger, noe som igjen fører til underernæring.

Naturkatastrofer, som tørke, flom, orkaner eller jordskjelv, er også vanlige årsaker til underernæring. Disse naturkatastrofer forstyrrer matproduksjon ved å drepe eller ødelegge avlinger. Uinformert oppdrettspraksis, som for eksempel manglende rotasjon av avlinger, kan forårsake jorderosjon og infertilitet, noe som også kan forstyrre produksjonen av mat. I tillegg kan sult også være forårsaket av mangel på tilgang til moderne landbruketeknologi, noe som muliggjør større avlingproduksjon. Mangel på vannrensingsteknologi er en av de vanligste årsakene til underernæring, da usikre vannforsyninger kan føre til infeksjon og sykdom som fører til at folk blir underernærte.

Krig og konflikter kan også forstyrre bøndenes evne til å produsere tilstrekkelig mat til å mate en befolkning. Dette kan skyldes plutselige mangel på arbeid på grunn av tap av liv, eller til ødeleggelse av matavlinger. Konflikter kan også føre til ødeleggelse av verktøy som strøm og vann, noe som også kan hemme matproduksjonen og føre til utbredt sult.

I moderne dager peker nutritionists på en tilstand som kalles overernæring som en av de viktigste årsakene til underernæring i verdens første nasjoner. Overnæring oppstår når en persons kosthold inneholder tilstrekkelig kalori, men inneholder ikke nok vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer. Denne type underernæring fører ofte til fedme og relaterte forhold som hjertesykdom og diabetes. Å avlede en betydelig mengde kalorier fra en enkelt kilde, som mais eller poteter, kan føre til underernæring, og det kan for mye forbruk av tomme kalorier og junk food. En annen årsak til overnæring er alkoholisme, da alkohol er kalorisk og ofte fører til at drikkeren føles full, men ikke inneholder mange næringsstoffer som menneskekroppen trenger.