Hva er de vanligste årsakene til cerebellum skade?

Cerebellum skade kan oppstå av en rekke årsaker, med traumatisk hjerneskade og slag er blant de vanligste årsakene. Andre potensielle årsaker til cerebellumskader kan omfatte sykdommer som multippel sklerose, degenerative hjernesykdommer eller visse genetiske mutasjoner. Skader på dette området av hjernen kan også oppstå på grunn av alkoholmisbruk eller noen former for kreft. Eventuelle spørsmål eller bekymringer om skade på cerebellum i en individuell situasjon bør diskuteres med en lege eller annen medisinsk faglig.

Traumatisk hjerneskade er en vanlig årsak til cerebellumskader. Denne type skade er vanligvis forårsaket av situasjoner som bilulykker, arbeidsskader eller forsettlig sløv krafttrauma til hodet. Noen av de hyppigst rapporterte symptomene på skade på cerebellum inkluderer sløret tale, tap av balanse og mangel på koordinering. Noen av disse symptomene skal rapporteres til en lege med en gang for videre medisinsk evaluering.

Et slag er en annen ledende årsak til cerebellumskader. Også referert til som en cerebrovaskulær ulykke, oppstår et slag når det oppstår en plutselig forstyrrelse i blodstrømmen til hjernen. Det berørte området av hjernen kan da ikke fungere normalt, noe som ofte fører til permanent hjerneskade. I mange tilfeller er skaden som følge av et slag, midlertidig, men jo lenger blodforsyningen blir avbrutt, desto større blir risikoen for at skaden blir permanent.

Multipel sklerose er en medisinsk tilstand som forårsaker skade på det beskyttende dekket som omgir hjernens og ryggmargens nerver. Denne skade kan føre til skade på cerebellum, avhengig av hjernens område berørt av lesjonene. Degenerative hjerneforstyrrelser er en gruppe forhold som forårsaker et progressivt tap av hjernefunksjon, som noen ganger påvirker cerebellumet og forårsaker midlertidig eller permanent skade på cerebellumet. Noen arvelige genetiske mutasjoner kan føre til et progressivt tap av nervefunksjon i hjernen, noe som ofte fører til permanent hjerneskade.

Kronisk alkoholmisbruk, vanligvis over en periode på flere år, kan forårsake at hjernen blir skadet. Dette kan føre til en langsom progresjon av symptomer som kan være vanskelig å diagnostisere til skadet har blitt så alvorlig at det ikke kan reverseres. Noen maligniteter, eller typer kreft, kan påvirke hjernefunksjonens virkelige funksjon. Hvis en svulst eller annen type blokkering er tilstede, kan rask behandling forhindre at skaden blir permanent.